Bár Bory Jenő első diplomáját a Műegyetemen szerezte, mégis igen kevés építészeti megbízáshoz jutott. Ha megvalósult épületeit szeretnénk sorra venni a székesfehérvári Jézus Szíve templomon (1909-1911) és a Bory-váron (1920-1959) kívül mást nem is említhetnénk. Az első világháború alatt felcsillanó remény egy nagyszabású építkezés megvalósulására Szarajevóban, Ferenc Ferdinánd fogadalmi templom és Zsófia-otthon (1915) és a sokat ígérő elképzelés meghiúsulása törést okozott építészi pályája alakulásában. A Bory-vár hosszan elnyúló építéstörténetét mintegy kompenzációnak, építészi ambíciói kiélésének is tekinthetjük.

A Jézus Szíve templom a szecessziós épületek azon példái közé tartozik, melyeknél a szerkezet, az anyagok, az építészeti részletek harmonikus egységet alkotnak, vékony vasbeton kupolája messze megelőzte korát, 90 év távlatából is figyelemre méltó megoldás.

Székesfehérváron a Vízivárosban a XIX. század első évtizedében a mai templomépület környékén állt már egy kápolna a mellete lévő aggintézettel, de olyan rossz állapotban volt, hogy Bilkei Ferenc plébános elhatározta, hogy a közel száz éves épület helyére új templomot építtet. Bilkei több fehérvári építésszel is tárgyalt az ügyben, ám az építés előkészületeire létrejött bizottság egyik tervet sem találta kivitelezhetőnek. Ezután kérte fel Bory Jenőt 1905-ben a tervek elkészítésére. Több tervrajz készült, és az építkezés anyagi forrásainak előteremtése is évekig tartott. A templom művezető építésze is Bory lett. A kivitelező a budapesti Magyar Beton és Vasbeton Építési Vállalat lett, és mivel a betonépítéssel kapcsolatban még kevés volt a tapasztalat, ezért a vállalat mindössze két év jótállást vállalt. A templomot 1911. szeptember 17-én szentelte fel Prohászka Ottokár püspök.

A görögkereszt alaprajzú templom külsejét a kupola határozza meg, tetején fémborítású laternával (sokszög alaprajzú, ablakokkal megnyitott tornyocska, hogy a kupola belseje természetes megvilágítást kaphasson). Az ablakokat egyházi témájú üvegfestmények díszítik. A főbejárat fölött Krisztust ábrázoló mozaikkép található, föléje egy-egy félköríves záródású torony került, melyek sisakjai szintén vasbetonból készültek.

Bory így írt 1935-ben a kupoláról:

"Ha vizsgálat tárgyává tesszük a székesfehérvári Jézus Szíve templom kupoláját, igen becses tapasztalatnak leszünk részesei. Maga a kupola két réteg deszka közé csömöszölve simítás nélküli 10 cm-es betonlemez. Áll 23 éve. A deszkázás nyomai ma is változatlanul láthatók rajta ....Örökre hordja nyomát, hogy deszkaágyon született; de felületén az elfogyásnak, lemállásnak alig van nyoma.... A betonnak itt tapasztalható viselkedése, a felület mállásának rendkívül csekély mértéke teszi reálissá a következtetést, hogy a jó kvarcbeton élettartamát 1-2 évszázadra tegyük."